Att arbeta i Astrid Lindgrens Värld

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark som är uppbyggd kring miljöer ur Astrid Lindgrens böcker. Under 2011 gästades vi av cirka 460 000 besökare, en tredjedel var från något annat land än Sverige. Vi vet att åtskilliga barn, såväl stora som små, redan nu planerar för ett nytt besök under säsongen 2012.

Totalt är vi sommartid cirka 370 anställda inom en rad av olika verksamheter, över 30 personer är tillsvidareanställda på företaget. Alla strävar tillsammans mot det tydliga målet att hela tiden bli Astrid Lindgrens Värld på det sätt som vårt namn förpliktigar till, en fantastiskt spännande resa där optimism, långsiktighet, höga ambitioner, respekt och kommunikation är viktiga hörnstenar. Naturligt, när man arbetar i en anda och miljö som är ”sagolik” – vår uppgift är att aldrig bryta illusionen, vår park är platsen där sagor blir verklighet. Huvudägare till företaget är Saltkråkan AB (84 %), som i sin tur ägs av Astrid Lindgrens familj.

Se och hör vår personal berätta om hur det är att arbeta i Astrid Lindgrens Värld.

Se en kortare film från parken tagen sommaren 2009.